KHAI MẠC GIẢI NHẢY CẦU VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2019.

Căn cứ kế hoạch tổ chức Giải Nhảy cầu vô địch quốc gia năm 2019. Sáng 27/8/2019, tại Cung thể thao dưới nước thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia, Khu Liên hợp thể thao quốc gia phối hợp với Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam  long trọng tổ chức Giải Nhảy cầu vô địch …  

VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA kHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA

Quyết định số 12/QĐ -KLHTTQG ngày 05 tháng 01 năm 2018 Về việc quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất cuả Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.                                         Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất của Khu Liên hợp Thể thao Quốc …  

KHU LIÊN HỢP THẺ THAO QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2018

Sáng ngày 26/3/2018, tại Hội trường tầng III, khán đài A, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Linh,Hàm Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Cấn Văn …