KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2015
11.09.2015

THÔNG BÁO Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia trân trọng thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2015 với các nội dung sau 1. Về chỉ tiêu cần xét tuyển 02 người với các chuyên ngành sau: Chuyên viên - Chuyên ngành Ngoại ngữ (01 người), Chuyên viên - Quản trị kinh doanh (01 …  

THÔNG BÁO V/v Nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh thi tuyển viên chức.

Thông báo V/v nhận đơn xin phúc khúc khảo củ thí sinh thi tuyển viên chức …  

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2014 …  

Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ thi tuyển viên chức KLHTTQG 2014

A. PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG (Thời gian thi viết 180phút) Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2012). Nghị định số 29/201/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý …  

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia – 2014 Tên tôi là:................................................................ Nam, Nữ:................. Ngày sinh:..................................................................... Quê …  

THÔNG BÁO V/v Tuyển dụng viên chức làm việc tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 làm việc tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, cụ thể như sau: 1. Điều kiện dự tuyển Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên. Không trong …