Ngày đăng: 07.08.2014

CHÀO MỪNG ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG BỘ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA.

Sáng ngày 06 tháng 08 năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám Đốc, Cấp ủy các Chi bộ, Trưởng, phó các phòng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, hân hạnh được đón tiếp đồng chí Lê Khánh Hải – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đồng chí trong đoàn công tác của Đảng Bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đến thăm và làm việc.

Đồng chí Cấn Văn Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã vui mừng báo cáo với đồng chí Lê Khánh Hải và các đồng chí trong đoàn công tác của Đảng  Bộ về công tác xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2014.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Trưởng, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như sự giúp đỡ của các Vụ chức năng, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao, Đảng ủy Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ; tổ chức các hoạt động, các sự kiện thể thao, văn hóa, lãnh đạo về công tác khai thác kinh doanh các hình thức dịch vụ, các công tác quy hoạch và xây dựng một số dự án giai đoạn II, cũng như điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500.  Đảng ủy Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia luôn nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, tổng hợp và xử lí các thông tin, tăng cường đối thoại với cán bộ, Đảng viên và người lao động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, bên cạnh đó không ngừng quan tâm đến công tác xây dựng và tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong đơn vị vững mạnh, tăng cường công tác chỉ đạo các hoạt động của Ban chấp hành Chi Đoàn, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên, khen thưởng những đoàn viên có thành tích xuất sắc, thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất. Khu Liên hợp thể thao Quốc gia là đơn vị sự nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo nghị định 43/2006/NĐ – CP của Chính Phủ, trong quá trình công tác còn gặp một số khó khăn nhất định, nhưng với sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, công nhân viên, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia luôn nỗ lực hết mình hoàn thành những nhiệm vụ được giao như công tác bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy móc, thiết bị, nâng cấp các hạng mục công trình đảm bảo phục vụ tốt các sự kiện Văn hóa – Thể thao trong nước và Quốc tế. Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên không ngừng được quan tâm, tạo cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị phấn khởi, yên tâm công tác.


Đồng chí Lê Khánh Hải- Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.
Thay mặt cho các đồng chí trong đoàn công tác, đồng chí Lê Khánh Hải- Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đánh giá, ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học của cán bộ, nhân viên và người lao động Khu Liên hợp thể thao Quốc gia. Đảng ủy Khu Liên hợp thể thao Quốc gia trong thời gian tới học tập Nghị quyết Trung Ương IX và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương IV, đồng thời quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nêu cao vai trò tiên phong của người Đảng viên, Đảng ủy Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đẩy mạnh phong trào“học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quyết tâm thực hiện bằng được các kế hoạch đã đề ra từ đầu năm,xây dựng Đảng Bộ ngày càng vững mạnh.
Kết thúc cuộc họp, Giám đốc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia tiếp thu những ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Thứ trưởng. Khu liên hợp thể thao Quốc gia sẽ luôn cố gắng hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đặt ra như kế hoạch trong bản báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm.

Các tin liên quan