Ngày đăng: 29.05.2014

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia – 2014

Tên tôi là:………………………………………………………. Nam, Nữ:……………..
Ngày sinh:……………………………………………………………
Quê quán:……………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………
Điện thoại liên lạc:………………………………….., Dân tộc:………………………..
Trình độ chuyên ngành đào tạo:………………………………………………………
Đối tượng ưu tiên:………………………………………………………………………….
Vị trí đăng ký tuyển dụng:…………………………………………………………………….
Sau khi nghiên cứu điều kiện dự tuyển và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia năm 2014, bản thân tôi nhận thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự thi tuyển viên chức năm 2014. Vì vậy, tôi làm đơn đăng ký dự tuyển viên chức tại Hội đồng thi tuyển dụng viên chức Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật
2. Bản sao giấy khai sinh
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ
4. 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ người nhận),
5. Bản chụp sao y các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  • Kính đơn
    (Ký và ghi rõ họ tên)
  • Các tin liên quan