Ngày đăng: 17.01.2018

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

           Ngày 16/02/2018, Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền,triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh của Hội nghị

          Thành phần tham dự bao gồm: Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ và các quần chúng ưu tú thuộc Đảng ủy Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ/c Cấn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 04 đến ngày 11/10/2017 tại thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành Nghị quyết, kết luận rất quan trong.

Đ/c Cấn Văn Nghĩa

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

                Gồm 04 Nghị quyết; Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

                Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đ/c Vũ Đức Năm, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

          Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viê.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia yêu cầu các Đảng viên tham dự hội nghị viết bản thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW6 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị, có kế hoạch triển khai cụ thể tới từng đảng viên nơi công tác tại đơn vị./.

 

Các tin liên quan