Ngày đăng: 12.09.2017

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia sơ kết 2 năm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy

Sáng ngày 12/09, tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã diễn ra hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 47 –CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 47 CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư và Quyết định 1635/QĐ-TTG ngày 22 tháng 9 năm 2915 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, sự phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, đặc biệt là phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban giám đốc, nên công tác phòng cháy chữa cháy của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã đạt được nhiều kết quả.

Điều này thể hiện rõ các mặt công tác như: công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác phòng cháy chữa cháy đến cán bộ, viên chức và người lao động; tập huấn cho các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại đơn vị; hàng năm xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy; công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên theo kế hoạch hàng tháng, quý, năm.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, hàng năm làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị về phòng cháy, chữa cháy và trang thiết bị, dụng cụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Trong những năm qua, Khu LHTTQG không xảy ra bất cứ trường hợp nào về cháy nổ tại đơn vị.

Trong những năm tiếp theo, Khu LHTTQG đặt nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy chữa cháy gồm 7 nhiệm vụ gồm: tăng cường và duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo luật phòng cháy, chữa cháy làm cho cán bộ, viên chức, người lao động nhận thấy vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy; huy động sức mạnh tổng hợp của lực lượng trong cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức người lao động tham gia thực hiện tốt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, hạn chế các vụ cháy xảy ra.

Ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia phát biểu tại buổi Hội nghị

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý và làm tốt hơn nữa trong công tác phòng cháy, chữa cháy; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn cháy thuộc phạm vi cơ quan quản lý; tổ chức các hoạt động diễn tập về công tác phòng cháy chữa cháy hàng năm ở cơ quan nhằm làm cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ quan phản ứng kịp thời khi xảy ra cháy nổ.

Trang bị, bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định, đảm bảo các phương tiện hoạt động hiệu quả khi xảy ra cháy nổ; Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất để chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy ở các đơn vị có nguy cơ xảy ra cháy, nổ lớn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các tập trung đông người dễ gây ra cháy; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTG ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng cháy chữa cháy.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu LHTTQG nhấn mạnh: “Bộ VHTTDL đã xác định Khu LHTTQG là một trong những đơn vị lớn của Bộ mà tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Đây là một trung tâm thể thao lớn nhất của quốc gia hội tụ nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn có sự xuất hiện của nhiều nhân vật quan trọng và lượng người tham dự thường vào khoảng 4 đến 6 vạn người. Cho nên công tác phòng chống cháy nổ hết sức quan trọng. Thay mặt cho lãnh đạo Khu LHTTQG, chúng tôi xin ghi nhận mọi ý kiến để trong thời gian tới đây sẽ cải thiện hơn”./.

(Theo http://bvhttdl.gov.vn)

 

Các tin liên quan