Ngày đăng: 19.03.2016

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016

Sáng  ngày 18 tháng 3 năm 2016, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức 2015 và bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2016.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Giới – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Cấn Văn Nghĩa – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và 174 cán bộ, viên chức và người lao động về dự Hội nghị đầy đủ.

image002

Đồng chí Đào Chí Thành – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn đọc Báo cáo trước Hội nghị

Thay mặt cho lãnh đạo đơn vị, đồng chí  Đào Chí Thành – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn báo cáo trước Hội nghị về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2015 và giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2016.

Năm 2015, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Khu LHTTQG) đã triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Quản lý, bảo dưỡng và vận hành tốt các trang thiết bị cơ sở vật chất; An ninh, trật tự được đảm bảo góp phần tổ chức thành công các sự kiện thể thao, văn hóa trong nước và quốc tế. Nhờ những thành tích đó, Khu LHTTQG được Bộ VHTTDL tặng “Cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2015”, được Đảng bộ, Bộ VHTTDL công nhận là “”Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu”; “Công đoàn viên chức Việt Nam tặng cờ thi đua” và 6 cá nhân được Công đoàn Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng, Chi đoàn TNCSHCM được tặng giấy khen…

Năm 2015 là năm thứ 4 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia thự hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức bộ máy theo Nghị định 43 và Nghị định 16 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp.

Tháng năm qua cùng với sự đoàn kết, thống nhất hay công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã triển khai thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác của đơn vị; Nổi bật là công tác khai thác kinh doanh của các loại hình dịch vụ nhằm tạo nguồn thu để đáp ứng các nhiệm vụ của đơn vị; như chi thường xuyên, chi cho công tác bảo dưỡng, duy tu cơ sở vật chất và mua sắm các trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng để phục vụ cho các sự kiện chính trị của đất nước, các sự kiện của ngành, các sự kiển Văn hóa Thể thao trong nước, quốc tế và phục vụ cho các đội tuyển bóng đá, điền kinh, bơi lặn, nhảy cầu tập huấn chuẩn bị tham gia các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

Với sự nỗ lực cố gắng và làm việc trách nhiệm của đơn vị, nên kết quả khai thác kinh doanh dịch vụ của đơn vị năm 2015 đạt 43 tỷ đồng bằng 109% kế hoạch đề ra. Đời sống của cán bộ, công chức , viên chức và người lao động từng bước được nâng lên và được tạo điều kiện kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị để từng bước đáp ứng được công việc trước mắt và lâu dài.

image004

Đồng chí Cấn Văn Nghĩa Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Khu LHTTQG hy vọng, đời sống công nhân viên năm nay sẽ tốt hơn năm trước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cấn Văn Nghĩa – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Khu LHTTQG cho biết: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết đảng bộ Khu LHTTQG, chính vì vậy, thuận lợi và khó khăn sẽ đan xen. Trong đó, những thuận lợi là tiền đề để chúng ta tự chủ, để bứt phá đi lên trên chính đôi chân của mình, để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hội nghị tổng kết năm nêu ra. Chúng ta quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2016 và chỉ tiêu kế hoạch mà Bộ VHTTDL đưa ra. Đảm bảo đời sống công nhân viên năm nay sẽ tốt hơn năm trước.

Năm 2016 là năm duy trì những thành công đã đạt được trong năm 2015, phấn đấu đạt doanh thu hoạt động khai thác kinh doanh từ 43 tỷ đồng trở lên. Bên cạnh đó thực hiện những công tác đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục nằm trong dự án, liên doanh liên kết xã hội hóa, kế hoạch hợp tác quốc tế và đưa đoàn công tác đi làm việc, học hỏi kinh nghiệm tại nước ngoài. Đơn vị phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của ngành”, phấn đấu 30% trở lên các tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc và 15% cá nhân trở lên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ và cấp cơ sở; Giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn thanh niên tiên tiến.

image006

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Công đoàn Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt cho Lãnh đạo Bộ trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Các tin liên quan