Ngày đăng: 28.03.2018

KHU LIÊN HỢP THẺ THAO QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2018

Sáng ngày 26/3/2018, tại Hội trường tầng III, khán đài A, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Linh,Hàm Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Cấn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia;cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.

                

Toàn cảnh Hội nghị.

    Tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy,Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017 và biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; Báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra nhân dân và tham luận của các Phòng chuyên môn.

              

Ông Nguyễn Việt Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giam đốc, Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo kết quả thực hiện Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018.

Năm 2017, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; quản lý, bảo dưỡng và vận hành tốt các trang thiết bị cơ sở vật chất của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia; an ninh trật tự được đảm bảo và giữ vững, góp phần tổ chức thành công các sự kiện thể thao, văn hóa trong nước và quốc tế.

Do làm tốt công tác khai thác kinh doanh mặt bằng, khai thác khu vực quảng trường, Cung thể thao dưới nước, sân vận động và các dự án liên kết nên doanh thu của đơn vị trong năm 2017 đạt: 63 tỷ, đạt146,5% chỉ tiêu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Thay mặt Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Tuấn Linh, Hàm Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn chúc mừng thành tích đã đạt được của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.

          

Ông Nguyễn Tuấn Linh – Hàm Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

    Tại Hội nghị, ông Cấn Văn Nghĩa,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Liên hợpThể thao Quốc gia đánh giá và khẳng định, Hội nghị cán bộ, viên chức là rất cần thiết để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý điều hành của Ban Giám đốc và phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể, quần chúng trong cơ quan; việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động từng bước được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đơn vị đã đi vào nề nếp; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đề ra và nhiệm vụ cấp trên giao trong năm 2018.

              

Ông Cấn Văn Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ban tổ chức đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

                

Tuyên dương khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đua năm 2017

    Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2017 và ký thỏa ước giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động./.

Các tin liên quan