Liên hệ

Khu liên hợp Thể thao Quốc gia

Địa chỉ: Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0988815467

Fax: 043.7850014

Email: laidonghakt@gmail.com