Khu liên hợp Thể thao Quốc gia

Địa chỉ: P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0936191518

Fax: 043.7850014

Email: nt.thuan89@yahoo.com.vn